Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

хилийн шон

2020 оны 08 сарын 27

Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн нутаг дэвсгэрийн хилийн дэсийг шинэчлэн тэмдэглэх, хамгаалалтын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийх газруудыг орчны бүсийн 2 аймгийн 5 сумдын...

Christian Oswald-д зориулсан хөшөөг сэргээн засварлав

Тахь хайрлан хамгааляа

2020 оны 08 сарын 27

тахийн эрлийзжилтээс хамгаалсан мэдээллийн хуудас тарааж ажиллав

Тахийн мэдээ

2020 оны 08 сарын 27

2020 оны 08-р сарын байдлаар

ҮҮЛЭЭ ДАГАНА АА

2020 оны 06 сарын 12

ГИДЦГ-т үүл буудаж хур бороо орууллаа

Тахийн амьдралын зарим сонингоос

Говийн их дарха цаазат газрын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргаанд орон тооны ажилтан авах

Зүүнгарын говьд нутагшуулж байгаа тахийн сүргийн энэ жилийн анхны унага Ажнай азаргатай сүрэгт мэндэллээ. The first foal of Djungarian takhi population in 2018 ...

ХУСТАЙ АЗАРГАТАЙ СҮРГИЙГ НУТАГШУУЛАЛТЫН  ХАШААНААС АМЖИЛТТАЙ СУЛЛАН ГАРГАЛАА

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 03 сарын 06 ны өдрийн А/52 дугаар тушаалын дагуу өөрийн байгууллага , салбарийн үйл ажиллагааг олон нийтэд суртал...

Угалз азаргатай сүрэг

2018 оны 01 сарын 23

Хонь усны баянбүрдэд

тахь тээвэрлэлт 2017

2017 оны 07 сарын 17

Тахийн тухай товё мэдээлэл