Говийн их дархан цаазат газрын “Б” хэсгийн ХЗ-ны захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид 4 сарын 18-20 ны өдрүүдэд ДЦГ-ын нийт нутгийг хамруулан зэрлэг амьтадын мониторинг, судалгааны ажлыг 2 багаар хийж хэрэгжүүлэв. зэрлэг амьтад болох хулан, хар сүүлт зээр, тахь болон бусад амьтад ихээр тоологдов. Энэ хугацаанд зүүнгарын говьд сэргээн нутагшуулж байгаа тахийн сүргүүдээс 2018 оны анхны тахийн унага төрлөө.
The first foal of Djungarian takhi population in 2018 was born in Ajnai harem. 2018.04.19

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now