Тахийн тээвэрлэлт

2016 оны 09 сарын 01

2016 онд ГИДЦ газрын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргаанд Чех улсын Праг хотын амьтаны хүрээлэн,Хустайн БЦГ-аас Тахийн 7 гүү 1 азарга амжилттай тээвэрлэлээ.

 

 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now